Folder Brandtätning high 181018

BRANDTÄTNING – DET PASSIVA BRANDSKYDDET

Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt.

Made with FlippingBook flipbook maker