Folder Brandtätning high 181018

ARTIKELNR PRODUKTNAMN

Mjuktätningssytem

18-5000-50 18-5000-55 18-5000-60 18-5004-40 18-5001-60 18-5001-65 18-5001-66 18-5220-10 18-5001-50 18-5001-51 18-5001-54 18-5001-56 18-5005-10 18-5030-40 18-5201-00 18-5201-02 18-5201-04 18-5201-06 18-5201-08 18-5201-10 18-5201-12 18-5201-14 18-5201-16 18-5201-18 18-5201-20 18-5201-22 18-5202-70 18-5202-71 18-5202-72 18-5202-73 18-5202-74 18-5202-75 18-5202-76 18-5202-77 18-5202-80 18-5202-85 18-5210-50 18-5210-51 18-5210-52 18-5210-53 18-5210-54 18-5210-55 18-5210-56 18-5210-57 18-5210-60 18-5210-61 18-5210-62

Brandskiva FR enkelsidig 50 mm Brandskiva FR enkelsidig 60 mm Brandskiva FR dubbelsidig 60 mm

Mineralfiber BIO längder

Färg

Täckfärg FR 8 liter

Interiörfärg FR-1, brandklassad, hink om 3 liter Interiörfärg FR-1, brandklassad, hink om 10 liter Brandskyddsfärg för inomhus FX5090 20 l/25 Kg

Brandskyddsmassa

Brandfogmassa FR Akryl, Vit Brandfogmassa FR Grafit Brandtätningskitt Putty Cord

och Fogmassa

FR IPT 300 ml, Vit

Fogskum FR

Brandskyddsmassa EX 20 liter

Kabelgenomföring

Service Transit ø 40 x 150 mm Service Transit ø 63 x 150 mm Service Transit ø 90 x 150 mm Service Transit ø 110 x 150 mm Service Transit ø 40 x 250 mm Service Transit ø 63 x 250 mm Service Transit ø 90 x 250 mm Service Transit ø 110 x 250 mm Service Transit ø 40 x 400 mm Service Transit ø 63 x 400 mm Service Transit ø 90 x 400 mm Service Transit ø 110 x 400 mm

Rörstrypare

Rörstrypare ø 50 mm Rörstrypare ø 75 mm Rörstrypare ø 110 mm Rörstrypare ø 125 mm Rörstrypare ø 160 mm Rörstrypare ø 200 mm Rörstrypare ø 250 mm Rörstrypare ø 315 mm

Rörstrypare 50 mm x 25 m Rörstrypare 75 mm x 25 m

Rörmanschett

Rörmanschett ø 55 x 50 mm Rörmanschett ø 82 x 50 mm Rörmanschett ø 110 x 50 mm Rörmanschett ø 125 mm Rörmanschett ø 160 mm Rörmanschett ø 200 mm Rörmanschett ø 250 mm Rörmanschett ø 315 mm Rörmanschett ø 55 x 30 mm Rörmanschett ø 82 x 30 mm Rörmanschett ø 110 x 30 mm

Svällist

18-5200-40

Svällist för ventilerad takfot

Välkommen att kontakta oss på 08-506 405 00 eller info@dafo.se för mer information.

DAFO BRAND AB l Vindkraftsvägen 8 l Box 683 l 135 26 Tyresö l Tel 08-506 405 00 l Fax 08-506 405 99 l info@dafo.se l www.dafo.se

Made with FlippingBook flipbook maker