Broschyr Räddningstjänst

Innehåll

3 4 8

BRANDARMATUR & KOPPLINGAR BRANDSLANG & TILLBEHÖR

STRÅLRÖR 11 VÄRMEKAMEROR 12 GASDETEKTORER

13 PERSONLIG MATERIEL 33 ÖVNINGSUTRUSTNING 34 NYHET! FALLSKYDDSUTRUSTNING 35 SANERING & KEM

37 VERKTYG 42 PUMPAR 44 SLÄPKÄRRA 45 VATTENDAMMSUGARE & DRÄNKBARA PUMPAR 45 SLÄCKAGGREGAT 46 RYGGSPRUTOR OCH SLÄCKMEDEL 47 FÖRSTA HJÄLPEN 48 PULVERSPIKAR OCH BRANDSLÄCKARE 49 SKUM & SKUMUTRUSTNING 50 FLÄKTAR

51 BELYSNING & ELVERK 55 BÅRAR & EVAKUERING 55 VATTENLIVRÄDDNING 56 STÖTTOR OCH PALLNINGSMATERIEL 57 LYFTKUDDAR 60 SKYLTAR & FARTHINDER 60 HOPPKUDDE 61 RÄDDNINGSPLATTFORMAR

61 AVSPÄRRNINGSBAND 61 TÄLT OCH VÄRMARE 62 BRANDPOSTRULLAR 62 SVETSDUK 62 PRESENTARTIKLAR

2

Made with FlippingBook flipbook maker