Broschyr Räddningstjänst

FORTS. PERSONLIG MATERIEL

Rökdykarhjälm Dräger HPS 4500 röd Artikelnummer: 35-4002-14 Godkänd enligt EN443. Rökdykarhjälm Dräger HPS 4500 vit Artikelnummer: 35-4002-11 Godkänd enligt EN443.

Rökdykarhjälm Dräger HPS 4500 svart Artikelnummer: 35-4002-12 Godkänd enligt EN443.

Rökdykar hjälm Dräger HPS 4500 gul Artikelnummer: 35-4002-13 Godkänd enligt EN443.

Hjälm Pacific Dominator R6C, gul. exkl. reflex Artikelnummer: 35-4010-48 Godkänd enligt EN397, EN16471. Hjälm Pacific Dominator R6C, vit. exkl. reflex Artikelnummer: 35-4010-46 Godkänd enligt EN397, EN16471. Hjälm Pacific Dominator R6C, svart. exkl. reflex Artikelnummer: 35-4010-49 Godkänd enligt EN397, EN16471.

Hjälm Pacific Dominator R6C, röd. exkl.reflex Artikelnummer: 35-4010-47 Godkänd enligt EN397, EN16471.

19

Made with FlippingBook flipbook maker