Broschyr Räddningstjänst

f FORTS. PERSONLIG MATERIEL

Hjälm PAB mp1, gul Artikelnummer: 35-4010-09 Räddnings- och befälshjälm, gul, inkl. skyddsglasögon. Godkänd enligt

Hjälm PAB Fire Compact med röd reflex Artikelnummer: 35-4010-06 Godkänd enligt EN443, SOLAS godkänd, Rattenmärkt.

EN16471, EN16473. Hjälm PAB mp1, vit Artikelnummer: 35-4010-07 Räddnings- och befälshjälm, vit, inkl. skyddsglasögon. Godkänd enligt EN16471, EN16473.

Hjälm PAB Fire Compact, vit med gul reflex Artikelnummer: 35-4010-42 Godkänd enligt EN443, SOLAS-godkänd, Rattenmärkt.

Hjälm PAB Fire Compact, vit med silverreflex Artikelnummer: 35-4010-43

Godkänd enligt EN443, SOLAS godkänd, Rattenmärkt.

Hjälm PAB mp2, vit Artikelnummer: 35-4010-37

Hjälm PAB Fire Compact, svart med silverreflex Artikelnummer: 35-4010-36 Godkänd enligt EN443, SOLAS-godkänd, Rattenmärkt. Hjälm PAB Fire Compact, gul

Räddnings- och befälshjälm, vit. Godkänd enligt EN16471, EN16473, EN12492.

med röd reflex Artikelnummer: 35-4010-35 Godkänd enligt EN443, SOLAS godkänd, Rattenmärkt.

Hjälm PAB mp1, röd Artikelnummer: 35-4010-08 Räddnings- och befälshjälm, röd, inkl. skyddsglasögon. Godkänd enligt EN16471, EN16473.

18

Made with FlippingBook flipbook maker