Broschyr Räddningstjänst

VÄRMEKAMEROR

FLIR E5 Pro Artikelnummer: 36-1030-35

Värmekamera med WiFi, 160x120 pixlar i upplösning inom mätområdet -20ºC till 550ºC. Yttre scanning.

FLIR K1 Artikelnummer: 36-1030-01 Värmekamera, 160x120 pixel. Yttre scanning.

FLIR K2 Artikelnummer: 36-1030-02 Värmekamera, 160×120 pixel. Rökdykning.

FLIR K33 Artikelnummer: 36-1030-33 Värmekamera, 240x180 pixel, FSX. Rökdykning.

FLIR K55 Artikelnummer: 36-1030-55 Värmekamera, 320x240 pixel,

Video, FSX. Rökdykning.

FLIR K65 Artikelnummer: 36-1030-65 Värmekamera, NFPA 320x240 pixel,

Video, FSX. Rökdykning.

11

Made with FlippingBook flipbook maker